Loading...

Urveliniai unguriai


Urveliniai unguriai Heteroconger hasii

Atrodo, kad jie auga tiesiai iš jūros dugno, bet iš tiesų gyvena smėlio urveliuose, uodega į apačią. Virš jūros dugno kyšo tik jų galvos – jomis unguriai gaudo pro šalį praplaukiantį maistą (planktoninius bestuburius, ļuvų lervas). Ilgis iki 36 cm. Sutinkami Raudonojoj jūroj, Indijos vandenyne, Kamojo vakarinėje dalyje.

Urveliniai unguriai gyvena didelėmis kolonijomis. Kai artinasi kos nors pavojingas ar įtartinas organizmas, jie pamaļu sulenda į savo urvelius, kuriuose slepiasi nuo įsibrovėlių.123 Sample Rd, Samplington, SA 12345
(555) 0123